„Пергаменти“ Јеле Спиридоновић Савић: зачудан пример женске епске поезије

Jovana Reba

Апстракт


У овом раду се анализира заборављени спев Јеле Спиридоновић Савић – Пергаменти (1923). У складу са светском феминистичком тенденцијом поновног откривања списатељица (које су заборављене или недовољно проучаване) и анализом њиховoг стваралаштва, желели смо да проучимо и осветлимо различите аспекте овог дела, написаног у духу дијалектике религиозног мистицизма, постулата спиритуалне филозофије, али и Рилкеовог религиозног поетског молитвеника Часловац. Анализом мистичких искустава средњовековних монаха и монахиња, књижевница је дошла до закључка да је, због духовних стремљења, аскезе и жудње за сједињењем с Богом, Растко Немањић представљао оличење мистика. Своје виђење утемељивача Српске православне цркве је уметнички обликовала у Пергаментима, који су изазвали велику пажњу не само код српске књижевне публике већ и у Италији, где су објављени 1927. године на италијанском језику. Јеванђеоска филозофија представља духовну есенцију Пергамената и стога је било немогуће тумачити их изван теолошких оквира. Управо зато смо овај рад обогатили (или обременили) речником библијских појмова, као путоказа за разумевање песникињиних интенција. Дело првенствено припада религиозном дискурсу српске уметности, у уметничко-еволутивној линији од средњовековних хагиографија, преко предромантичарских житија у стиху, до Његошеве Луче микрокозме. Закључујемо да је Јела Спиридоновић Савић, у својем оригиналном епу велике уметничке вредности, осликала духовну икону Светог Саве, посебно осветливши психолошки процес његовог религиозног успења – од борби са сопственим слабостима, сумњама и греховима, до сједињења с Богом у апсолутном смирењу и буђењу свести о циљу који му је на земљи задат.

Кључне ријечи


Српска књижевност 20. века, мистицизам, религиозна књижевност, православље, светосавље, Свети Сава, Рилке.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2012 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)