Објекат – у раскораку између облигаторности и факултативности

Milivoj Alanović

Апстракт


Полазећи од теорије валентности и у њој устаљених критеријума и синтаксичких оперативних тестова класификације и дефиниције допуна и додатака, у овоме раду дате теоријско-методолошке поставке примењујемо и проверавамо на категорији објекта, како директном тако и индиректном, с једним основним циљем – да укажемо на недостатке и проблеме у критеријалној заснованости, те доследности и општој применљивости категорија облигаторности (или обавезности), факултативности и испустивости у поступку синтаксичке анализе и диференцијације реченичних и синтагматских конституената.

Кључне ријечи


Српски језик, теорија валентности, допуне, додаци, објекат, облигаторност, факултативност, испустивост.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307013a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)