Русинска презимена у Србији

Mihajlo Fejsa

Апстракт


У русинистици је до данас мало пажње посвећено презименима код Русина. У првом делу рада аутор даје преглед досадашњих сазнања на ову тему, првенствено Николе Кочиша и Хајналке Фирис, а у другом делу се посвећује неким питањима ономастике у вези с русинским презименима – фреквенцији презимена код Русина у Србији, специфичностима које се тичу презимена Русина у Руском Крстуру, неофицијелним презименима, као и начинима настанка русинских презимена. Посебна пажња је посвећена етимологији русинских презимена мађарског порекла, чије постојање произлази првенствено из чињенице да су Русини живели у мађарском краљевству све до 1918. године, до распада Аустроугарске монархије.

Кључне ријечи


Русини у Србији, русинска презимена, неофицијелна презимена, мађарски утицај, ономастика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307022f

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)