Разумијевање односа диглосије и писмености у Урфи (Шанхурфи) у Турској

Mahmut Uğur Arslan, Azamat Akbarov

Апстракт


Циљ овог рада јесте показати да ли дијалекат Урфе посједује елементе диглосије и на који се начин диглосичне јединице исказују на подручју Урфе. Дијалекат Урфе поређен је са истанбулским и старотурским дијалектима како би се одредио виши и нижи варијетет турског језика. На језику којим се говори у Урфи могу да се примијете многа диглосична својства која су уочљива не само када се пореде два дијалекта истог језика него и два различита језика, попут арапског и курдског. Арапи и Курди у свакодневном животу користе матерњи језик, који представља нижи варијетет, али се од њих очекује да, када је то потребно, говоре обликом који представља виши варијетет турског језика. Због тога је ситуација у којој се они налазе сложенија од оне у којој се налазе људи који користе искључиво дијалекат Урфе. Ове сличности и разлике између дијалеката Урфе и Истанбула објашњавамо табеларним приказом језичке праксе говорника, као и илустрацијама разговора. Штавише, поређење лексике и појединих глагола из оба језика може помоћи разумијевању диглосичних проблема у Урфи. Означавање варијетета као вишег или нижег у овом раду урађено је и зато да би се појаснила разлика између дијалеката Урфе и Истанбула.

Кључне ријечи


Виши варијетет турског језика, нижи варијетет турског језика, диглосија, турски, курдски, арапски.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307057u

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)