Суфиксација сложеница и других двокомпонентних речи (на материјалу руског и српског језика)

Jelena Lepojević

Апстракт


Суфиксација је један од најпродуктивнијих творбених поступака за образовање деривата, ако не и најпродуктивнији. Оно што овај рад издваја из већег броја радова о суфиксацији јесте третирање суфиксације као секундарног творбеног поступка на творбеним основама које су већ прошле кроз процес композиције (чисте, или у комбинацији са суфиксацијом) или лексичко-синтаксичке творбе. Овакве, суфиксалне двотематске лексеме, чији творбени састав чине две теме, а често два и више суфикса, неретко бивају погрешно тумачене.

Кључне ријечи


Суфиксација, творбена база, композиција, синтаксичка творба, суфиксација сложенице/сраслице.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307077l

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)