О неким особинама акценатског система говора млађих становника Дервенте

Slađana Cukut

Апстракт


У раду се излажу подаци о важнијим особинама акценатског система говора млађег српског становништва Дервенте, градића из сјеверног дијела Републике Српске и Босне и Херцеговине, забиљежени приликом истраживања проведених у раздобљу од 2010. до 2012. године. Изложена грађа пореди се с одговарајућим приликама које владају у говорима њихових старијих сународника из ближег и нешто даљег руралног окружења, као и са стањем које карактерише српски књижевни језик.


Кључне ријечи


Говор младих Дервенте, говор херцеговачко-крајишког типа, важније акценатске особине.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307103c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)