Преглед лексиколошких утицаја кроз контакте међу језицима

Aleksandra Banjević

Апстракт


Контакте међу језицима могуће је проучавати у три смјера: усвајање језика, позајмљивање, превод. У овом раду истражују се сва три наведена смјера. Процес позајмљивања анализира се на четири нивоа: фонолошком, морфолошком, семантичком и синтаксичком. Током овог процеса долази до прилагођавања језичког модела. Приликом прилагођавања модела (стране ријечи), долази до двојаке промјене, примарне и секундарне, која се одвија на сва четири нивоа. Овај процес се на наведеним нивоима одвија у складу с три типа трансфонемизације (нулти, компромисни и слободни), три типа трансморфемизације (нулти, компромисни и потпуни), као и у складу са степеном промјене значења на семантичком нивоу. Када говоримо о утицају који језици остављају у међусобном контакту, морамо схватити да су лексика и фонетика језичке области које највише подлијежу промјенама. Након тога долази синтакса, а послије синтаксе морфологија, која се најдуже опире тим промјенама. Не само да усвајамо ријечи већ и потпуне синтаксичке конструкције. Данашња лингвистика ту појаву назива калком (или позајмљеним преводом), а ријеч долази од француске ријечи calquer (преписати). То је термин који се користи у компаративној и историјској лингвистици да би се назначио тип позајмљивања у коjeм се морфемски конституенти позајмљене ријечи или синтагме преводе у одговарајуће морфеме дио по дио. Ова подјела је у основи методолошка, због чињенице да су ове три лингвистичке области неодвојиве једна од друге унутар језичког знака, пошто се оне, чак и када дође до спајања лексичких позајмљеница, налазе у односу међузависности и интеракције.

Кључне ријечи


Језици у контакту, позајмљивање, примарна и секундарна адаптација, индиректно позајмљивање, директно позајмљивање, страна ријеч, позајмљеница.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307130b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)