Примена Шмитовог модела текстуалне интерференције на наратолошку анализу романа „Гретхен“ Рут Бергер

Milica Pasula, Julijana Beli Genc

Апстракт


Волф Шмит под појмом текстуалне интерференције подразумева продирање субјективног говора фигура у говор приповедача, дакле, интерференцију између текста ликова и текста наратора. Он развија модел састављен од осам карактеристика односно критеријума намењених разликовању текста наратора и текста фигура. Циљ рада је имплементација овог модела на анализу наративних техника, тј. техника приказивања говора и мисли фигура и наратора у савременом немачком роману Гретхен ауторке Рут Бергер. Посебна пажња у анализи поклања се категоријама модуса (фокализације) и гласа по Женетовом наративном дискурсу.

Кључне ријечи


Tекстуална интерференција, Волф Шмит, Жерар Женет, наратолошка анализа, Рут Бергер, роман „Гретхен“.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307151p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)