More Ači Treca: siromašni i nezaštićeni u poetici Verginog verizma

Roberto Russi

Апстракт


U momentu kada siromašni i nezaštićeni nalaze svoje mjesto na stranicama Đovanija Verge, njihovi doživljaji su već ranije poznati i ispričani u književnosti: susrećemo ih u romanu Zaručnici Alesandra Manconija, u romanima Žorž Sand, te u rustikalnoj narativi XIX vijeka. Književna ideologija Žorž Sand, iako je inspirisana ljudskim idealima i društvenom jednakošću, ne uzima u obzir realne uslove ili potrebe svijeta koji opisuje, kreirajući na taj način idealno i elitno skrovište od opasnosti progresa. Verga se takođe bavi problemom progresa, kao posljedice razvoja novih proizvodnih snaga u novoformiranoj državi, Italiji, ali on posmatra realnost očima naučnika, uočavajući i ističući sve njene negativne aspekte, bez predlaganja bilo kakvog rješenja. Njegov stav je potpuno spoznajan, a kako bi kritikovao ideologiju pozitivizma, služi se istim sredstvima koje koristi pozitivistička misao.

Кључне ријечи


Letteratura rusticale, letteratura italiana, Diciannovesimo secolo, verismo, letteratura e società.

Пуни текст:

PDF (Italiano)


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307168r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)