Дидроов опус и хронологија издања сабраних дела

Nermin Vučelj

Апстракт


У 2013, години јубилеја три века од рођења Денија Дидроа, овај истраживачки оглед представља осврт на интелектуалну оставштину француског просветитеља: бавимо се питањем Дидроове намере, у три наврата неостварене, да за живота објави своја сабрана дела, дајемо преглед издања Дидроовог опуса од 1798. до данас, уз њихово критичко вредновање, и на крају нудимо попис Дидроових дела у области књижевноуметничког и књижевнотеоријског стваралаштва.

Кључне ријечи


Дидро, рукописна оставштина, фонд Нежон, фонд Вандел, фонд Санкт Петербург, едиције сабраних дела, инвентар опуса.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307208v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)