Програм зенитизма

Anđelka Krstanović

Апстракт


Зенитизам, као авангардни књижевни покрет, спада у групу „изама“ који су се јавили на књижевној сцени између два свјетска рата, покушавајући да редефинишу положај умјетности и друштва. Зенитизам је понудио свеобухватан програм са циљем да тотализује све сфере људског живота. Љубомир Мицић, идејни оснивач покрета зенитизма, имао је широк распон активности на тадашњој европској књижевној сцени, успјешно сарађујући с најпознатијим именима европске авангарде. На домаћој књижевној сцени, просуђујући његов опус доминантно с идеолошког становишта, од оснивања покрета, па све до краја социјалистичког режима, остао је у сјени, с предзнаком контроверзне личности. С обзиром на чињеницу да је зенитизам био прихваћен и да је активно учествовао у креирању европске авангардне сцене, желимо да на основу програма и манифеста овог књижевног покрета пропитамо узајамно допуњавање, али и оригиналност у односу на остале „изме“, те да са становишта експлицитне поетике освијетлимо поетику и идеологију која је са својим постулатима антитрадиционализма, интернационализма, активизма, мијешања медија и излажења у изванестетске сфере оставила траг и на послијератну неоавангарду.

Кључне ријечи


Зенитизам, Љубомир Мицић, авангарда, програм, манифест, поетика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307218k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)