Кристализација духовног портрета и фрагменти експлицитне поетике Иване Брлић Мажуранић

Svetlana Kalezić Radonjić

Апстракт


У раду се кроз реконструкцију живота и рада Иване Брлић Мажуранић идентификују многобројна укрштања и утицаји, унутрашње везе и препознатљиви афинитети шире породице Мажуранић. Пратећи њен развој и умјетничко сазријевање од најранијих остварења до ремек-дјела по којима је постала препознатљива у Европи, рад доноси и анализу есеја у којима је Ивана Брлић Мажуранић јасно назначила своја виђења стваралаштва и умјетности. Поводећи се за античким принципом калокагатије, гдје се у недјељивом јединству јављају истина, доброта и љепота, чувена списатељица је у ријетким пасажима о феномену стварања као главну одредницу сваке праве умјетнине истицала њен дубоки хуманистички дух. То потврђује и само стваралаштво Иване Брлић Мажуранић, чиме долази до преклапања експлицитне и иманентне поетике ове списатељице.

Кључне ријечи


Ивана Брлић Мажуранић, калокагатија, хуманизам, јединство експлицитне и иманентне поетике.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307242k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)