О мотивима другог свијета у поезији Новице Тадића

Zlatko Jurić

Апстракт


У раду се указује на неке од основних елемената пјесничког језика у поезији Новице Тадића. Примарно се посматра збирка пјесама Ђаволов друг. Тумачењу пјесничког језика приступа се указивањем на најзаступљеније мотиве и проналажење њихове повезаности с другим, сродним мотивима. Тадић пјесничке слике заснива на мотивима који су с оба свијета: реалног, у којем се привремено борави, и иреалног (оностраног) – другог свијета о којем се сања, машта и у који, на крају, свако живо биће одлази. Мотиви у амбијенту другог свијета једно су од обиљежја пјесничког стваралаштва овога аутора.

Кључне ријечи


Новица Тадић, пјесничке слике, други свијет, библијски мотиви, ђаво, анђео.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307290j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)