Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća

Goran Radivojac, Miloš Grujić

Апстракт


Pravilno vrednovanje obveznica je važno kako za emitente obveznica tako i za investitore u ove hartije od vrijednosti. Cilj ovog rada je da
prikažemo karakteristike i vrste obveznica, terminologiju povezanu sa njima te proces vrednovanja različitih tipova obveznica na tržištu
Republike Srpske.
Obveznice koje je emitovala Republika Srpska su za potrebe izmirenja stare devizne štednje, ratne štete i za servisiranje budžeta. Prema
načinu plaćanja kamate, na tržištu kapitala Republike Srpske postoje dva tipa obveznica: obveznice koje se amortizuju anuitetski i kuponske
obveznice. U skladu sa tim, razradili smo model koji najjednostavnije iskazuje efektivni prinos do dopijeća na godišnjem nivou. Na
osnovu tog modela olakšali smo vrednovanje obveznica investitorima, ali i emitentima, analizirajući trajanje (duraciju) obveznica.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/FIN4604052G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.