Primjenjivost tržišnih metoda vrednovanja preduzeća u ekonomijama u razvoju

Bojan Ćurić

Апстракт


Procjena vrijednosti preduzeća spada u red najsloženijih ekonomskih aktivnosti. Profesija procjenjivača u razvijenim ekonomijama koristiodgovarajuće principe, metode i tehnike za procjenu vrijednosti preduzeća. Razvojem određene ekonomije raste i tražnja za uslugamaprocjene. U razvijenim ekonomijama vrijednosti preduzeća dobijene primjenom tržišnih metoda vrednovanja spadaju u primarne, dok suza tržišta u razvoju samo uslovno relevantne. S tim u vezi, u radu se razmatraju uslovi, posljedice i ograničenja primjene tržišnih metodaprocjene vrijednosti preduzeća kada je riječ o zemljama odnosno tržištima u razvoju. Ključne razloge koji idu u prilog tome prije svegatreba tražiti u neadekvatnoj informacionoj osnovi koja je vezana za kvalitet i kvantitet informacija a posljedica je nedovoljne efi kasnostitržišta u ovim zemljama.

Кључне ријечи


Procjena vrijednosti preduzeća, tržišne metode procjene vrijednosti, tržišta u razvoju

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.