Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 4, Бр. 1 (2013): Financing Aktivizam i društvenost tržišta Апстракт   PDF
Milko Štimac, Jugoslav Jovičić, Suzana Mirosavić
 
Свеска 7, Бр. 4 (2016): Financing Američki model Zeta skor ocene boniteta preduzeća Апстракт   PDF
Jovan Rodić
 
Свеска 7, Бр. 4 (2016): Financing Analiza finansijskih rezultata privrede u Bosni i Hercegovini u 2015. godini Апстракт   PDF
Dragan Mikerević
 
Свеска 7, Бр. 3 (2016): Financing Analiza izmjena politike akciza u svjetlu trendova na tržištu derivata u BiH Апстракт   PDF
Dinka Antić
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Financing Beneishov M-score model u funkciji detekcije računovodstvenih manipulacija Апстракт   PDF
Siniša Rajković
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): Financing Centralizovane nabavke: ključni problemi u primjeni Апстракт   PDF
Mladen R. Gajić
 
Свеска 3, Бр. 4 (2012): Financing Dizajniranje organizacija budućnosti – strategija odlučivanja po Lundbergovom modelu Апстракт   PDF
Mihajlo Travar
 
Свеска 4, Бр. 2 (2013): Financing Efekti oporezivanja nekretnina u Brčko distriktu BiH Апстракт   PDF
Elvis Alibašić
 
Свеска 4, Бр. 1 (2013): Financing Finansijsko-ekonomska kriza zahtijeva temeljno preispitivanje ekonomije i kao nauke i kao prakse Апстракт   PDF
Nedeljko Milaković
 
Свеска 3, Бр. 4 (2012): Financing Finansiranje razvoja lokalnih zajednica u Republici Srpskoj Апстракт   PDF
Miroslava Grujić-Kalkan
 
Свеска 4, Бр. 1 (2013): Financing Fiskalna pravila u Evropskoj uniji i stabilizacija Апстракт   PDF
Miroslava Grujić Kalkan
 
Свеска 4, Бр. 2 (2013): Financing Hrvatskoj je potrebna nova industrijska politika Апстракт   PDF
Žarko Primorac
 
Свеска 7, Бр. 4 (2016): Financing Izazovi, nedoumice i kritični faktori za upravljanje propulzivnim privređivanjem u otvorenoj tržišnoj privredi Апстракт   PDF
Jovan Todorović
 
Свеска 3, Бр. 4 (2012): Financing Konkurentnost bankarskog sektora Republike Srpske Апстракт   PDF
Aleksandar Begović
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): Financing Kretanje doznaka i uticaj na ekonomiju zemlje Апстракт   PDF
Srđan Amidžić, Siniša Kurteš, Perica Rajčević
 
Свеска 4, Бр. 2 (2013): Financing Lorencova kriva kao pokazatelj tržišne koncentracije u sektoru osiguranja Republike Srpske Апстракт   PDF
Dalibor Tomaš
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Financing Merenje i upravljanje ekonomskom izloženošću multinacionalne kompanije deviznom riziku Апстракт   PDF
Nermina Pobrić
 
Свеска 3, Бр. 3 (2012): Financing Mjerenje performansi centara odgovornosti za potrebe internog izvještavanja Апстракт   PDF
Nedjeljko Gligorević
 
Свеска 3, Бр. 3 (2012): Financing Mjerila performansi kao pokazatelji efekata akvizicije Апстракт   PDF
Milan Pucarević
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Financing Mjesto neregulisane ekonomije u sistemu nacionalnih računa Апстракт   PDF
Hamid Alibašić, Snježana Zarić
 
Свеска 3, Бр. 3 (2012): Financing Model izvještavanja i komunikacije u internoj reviziji Апстракт   PDF
Dragan Kulina
 
Свеска 3, Бр. 3 (2012): Financing Model savremenog korporativnog upravljanja sa aspekta finansijskog upravljanja Апстракт   PDF
Dijana Sredić, Tajana Serdar
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Financing Neutralnost – pretpostavka efikasnosti PDV sistema Апстракт   PDF
Dinka Antić
 
Свеска 4, Бр. 1 (2013): Financing Novi kriterijumi za određivanje kruga konsolidovanja u MSFI 10 – Konsolidovani fi nansijski izveštaji Апстракт   PDF
Kata Škarić Jovanović
 
Свеска 7, Бр. 3 (2016): Financing Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica Апстракт   PDF
Miloš Grujić
 
1 - 25 од 47 ставке/и 1 2 > >>