Harmonizacija prava policije Republike Srbije sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava

Nenad Avramović, Miloš Marković

Апстракт


Ljudska prava su segment univerzalnih, prirodnih i neotuđivih civilizacijskih vrednosti. Kao takva deo su međunarodnog prava, a posebno nacionalnih pravnih sistema kroz koje se realizuju. Posebnu ulogu u ostvarivanju, obezbeđenju i zaštiti ljudskih prava imaju policijski organi država. Posledica unifikacije ljudskih prava na međunarodnom nivou je stvaranje međunarodnih standarda policijskog delovanja. Reforma policije se u Republici Srbiji intenzivno vrši kroz harmonizaciju zakonodavnog okvira policijskog organizovanja, delovanja i postupanja od 2000. godine u skladu sa visokim standardima Saveta Evrope i Evropske unije, kao jedna od pretpostavki evropskih integracija. Načela zakonitosti, proporcionalnosti, profesionalnosti i postupanja u skladu sa policijskom etikom postaju kodeksi delovanja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GFP1101079A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UDK: 34

ISSN 2232- 9668          EISSN 2232-9684

Izdavač/Published by
Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
/Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka
Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina

Urednik izdavača
Dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Urednik
Dr Aleksandra Vidović 

Izdavački savjet

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, Bosna i Hercegovina
Prof. Dr. habil. Dr. Wolfgang Rohrbach, Austrija
Mr Siniša Aleksić, Bosna i Hercegovina
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Esad Jakupović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ilija Babić, Srbija
Prof. dr Danče Manoleva-Mitrovska, Makedonija
Prof. dr Drago Radulović, Crna Gora
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Uređivački odbor

Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crna Gora
Prof. dr Vlado Belaj, Hrvatska
Prof. dr Stanko Bejatović, Srbija
Prof. dr Vesna Rijavec, Slovenija
Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska, Makedonija
Prof. dr Dragan Jovašević, Srbija
Prof. dr Jovan Ćirić, Srbija

Lektor Prof. Tanja Ančić

Tehnički urednik Sretko Bojić

Web dizajn Siniša Kljajić

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-4/11, od 04. 05. 2011. godine, “Godišnjak Fakulteta pravnih nauka” Banja Luka, upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 614.

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc.,
Current Abstracts

- ebscohost.com
- indexcopernicus.com
- citefactor.org/contact
- scholar.google.com
- doisrpska.nub.rs
- crossref.org
- road.issn.org 

Časopis izlazi jedanput godišnje.

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.gfpn-au.com/
Full-text available free of charge at http://www.gfpn-au.com/