ПДФ датотека коју сте одабрали требала би да се појави овдје ако ваш претраживач веба посједује инсталиран додатак за ПДФ (нпр. најновију верзију Адобовог акробар ридера).

Као алтернативу, можете преузети ПДФ датотеку директно на ваш рачунар, одакле је можете отворити помоћу ПДФ читача. Да преузмете ПДФ, кликните на везу за преузимање која се налази испод.

Ако су Вам потребне додатне информације како да одштампате, сачувате и радите са ПДФ датотекама, Хајвер прес даје корисну страницу са питањима која се најчешће постављају у вези са ПДФ датотекама.

Пуни екран Излазак из пуног екрана

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UDK: 34

ISSN 2232- 9668          EISSN 2232-9684

Izdavač/Published by
Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
/Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka
Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina

Urednik izdavača
Dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Urednik
Dr Aleksandra Vidović 

Izdavački savjet

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, Bosna i Hercegovina
Prof. Dr. habil. Dr. Wolfgang Rohrbach, Austrija
Mr Siniša Aleksić, Bosna i Hercegovina
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Esad Jakupović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ilija Babić, Srbija
Prof. dr Danče Manoleva-Mitrovska, Makedonija
Prof. dr Drago Radulović, Crna Gora
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Uređivački odbor

Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crna Gora
Prof. dr Vlado Belaj, Hrvatska
Prof. dr Stanko Bejatović, Srbija
Prof. dr Vesna Rijavec, Slovenija
Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska, Makedonija
Prof. dr Dragan Jovašević, Srbija
Prof. dr Jovan Ćirić, Srbija

Lektor Prof. Tanja Ančić

Tehnički urednik Sretko Bojić

Web dizajn Siniša Kljajić

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-4/11, od 04. 05. 2011. godine, “Godišnjak Fakulteta pravnih nauka” Banja Luka, upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 614.

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc.,
Current Abstracts

- ebscohost.com
- indexcopernicus.com
- citefactor.org/contact
- scholar.google.com
- doisrpska.nub.rs
- crossref.org
- road.issn.org 

Časopis izlazi jedanput godišnje.

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.gfpn-au.com/
Full-text available free of charge at http://www.gfpn-au.com/