Детаљи о аутору

Врањеш, Невенко, Факултет правних наука Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука, Босна и Херцеговина