Детаљи о аутору

Врањеш, Невенко, Факултет правних наука, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ Бања Лука, Босна и Херцеговина