Детаљи о аутору

Antić, Dinka, Docent na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron”, Banjaluka, i šef Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Босна и Херцеговина