Детаљи о аутору

Simović, Milena, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Босна и Херцеговина