Детаљи о аутору

Mandić, Mlađen, Profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Босна и Херцеговина