Индекс аутора

A Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш Све

S

Simović, Marina M., sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Marina N., Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Simović, Marina, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Milena, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske (Босна и Херцеговина)
Simović, Milena, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Milena, Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i docent na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Milena, Fakultet za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Vladimir M., Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka i Fakultet pravnih nauka, Travnik (Босна и Херцеговина)
Simović, Vladimir M., Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)
Simović, Vladimir M., tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine (Босна и Херцеговина)
Simović, Vladimir M., tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i vanredni profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ u Vitezu (Босна и Херцеговина)
Simović, Vladimir M., Stručni saradnik u Okružnom sudu u Banjoj Luci i docent na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci (Босна и Херцеговина)

Š

Šolaja, Irina, Master, viši asistent, Fakultet pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

S

Stanišić, Slobodan, Fakultet pravnih nauka Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron Banjaluka (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Advokat iz Banjaluke i docent na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjaluci (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Fakultet pravnih nauka Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka
Stanišić, Slobodan, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka (Босна и Херцеговина)
Stanišić, Slobodan, Advokat i vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Stanković, Emilija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu (Србија)
Stjepanović, Bogdana, master pravnik, student doktorskih studija, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, istraživač-pripravnik, Institut za uporedno pravo, Beograd (Србија)

T

Tošić, Iva, Master, istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu (Србија)

U

Ubiparipović, Suzana, Viši asistent, Pravni fakultet, Slobomir P Univerzitet, Doboj, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

101 - 125 од 159 ставке/и    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>