Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 6, Бр. 6 (2016): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Prikaz udžbenika Pravna medicina Апстракт   PDF
Ljubinko Mitrović
 
Свеска 5, Бр. 5 (2015): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Prikaz udžbenika Ustavno pravo Апстракт   PDF
Ljubinko Mitrović
 
Свеска 7, Бр. 7 (2017): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Prikazi novih publikacija iz građanskog prava Апстракт   PDF
Branko Morait
 
Свеска 6, Бр. 6 (2016): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Primjena načela fiskalne neutralnosti u presudama suda pravde Evropske unije / Application of Fiscal Neutrality Principle in the Case Law of the Court of Justice of the European Union Апстракт   PDF
Dinka Antić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2012): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji Апстракт   PDF
Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
 
Свеска 5, Бр. 5 (2015): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Procedure to Making Decisions in Administrative Proceedings Under the General Administrative Procedure / Postupak do donošenja rješenja u upravnom postupku po zakonu o opštem upravnom postupku republike srpske Апстракт   PDF
Млађен Мандић, Наташа Слагало
 
Свеска 6, Бр. 6 (2016): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske / Continued Criminal Offence In Criminal Legislation Of Republika Srpska Апстракт   PDF
Veljko Ikanović, Goran Gajić
 
Свеска 3, Бр. 3 (2013): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Prof. dr Duško Medić, „Pravo obezbjeđenja potraživanja“ Апстракт   PDF
Nina Planojević
 
Свеска 3, Бр. 3 (2013): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Proof of Terrorism / Dokazivanje terorizma Апстракт   PDF
Milomir Čodo
 
Свеска 2, Бр. 2 (2012): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Property in the Law of Republika Srpska / Državina u pravu Republike Srpske Апстракт   PDF
Duško Medić
 
Свеска 4, Бр. 4 (2014): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Protection of Property Rights in the Law of Republika Srpska / Zaštita prava svojine u pravu Republike Srpske Апстракт   PDF
Duško Medić
 
Свеска 7, Бр. 7 (2017): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Protective Measures in Misdemeanor Legislations of the Republic of Srpska and Republic of Bosnia and Herzegovina // Zaštitne mjere u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Апстракт   PDF
Ljubinko Mitrović, Jelena Kuprešanin
 
Свеска 2, Бр. 2 (2012): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Public Meeting in the Republic of Srpska Law / Javno okupljanje u pravu Republike Srpske Апстракт   PDF
Ljubinko Mitrović
 
Свеска 6, Бр. 6 (2016): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Radni odnosi u stečaju / Labour Relations in Bankruptcy Апстракт   PDF
Aleksandra Višekruna
 
Свеска 4, Бр. 4 (2014): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Realization of the Right to Education Through Lifelong Learning in Library Activities in B&H / Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH Апстракт   PDF
Jelena Latinović
 
Свеска 5, Бр. 5 (2015): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Regulation and Supervision of the Banking System of the Republic of Srpska / Regulacija i kontrola bankarskog sistema Republike Srpske Апстракт   PDF
Zorica Drljača
 
Свеска 7, Бр. 7 (2017): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Requirements of the Principle of Legality in the Field of Taxation // Zahtjevi principa zakonitosti u oblasti poreza Апстракт   PDF
Zorica Drljača, Ljiljana Orešković
 
Свеска 8, Бр. 8 (2018): Годишњак факултета правних наука - АПЕИРОН Restructuring of the Debtor // Restrukturiranje dužnika Апстракт   PDF
Vladimir Čolović
 
Свеска 3, Бр. 3 (2013): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Rights and obligations from the Contract of the office space lease / Prava i obaveze iz ugovora o zakupu poslovne prostorije Апстракт   PDF
Jovana Pušac
 
Свеска 3, Бр. 3 (2013): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Rights and Obligations of the Damaged During Criminal Law in Bosnia and Herzegovina / Prava i obaveze oštećenog tokom krivičnog postupka u pravu bosne i hercegovine Апстракт   PDF
Svjetlana Ivanović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2012): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Rights of National Minorities as a Collective Human Rights and Position of Minority in Law of Dayton Bosnia and Herzegovina / Prava nacionalnih manjina kao kolektivna lјudska prava i status manjina u pravu dejtonske BiH Апстракт   PDF
Весна Б. Аћић
 
Свеска 2, Бр. 2 (2012): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Road as a Dangerous Thing / Put kao opasna stvar Апстракт   PDF
Slobodan Stanišić
 
Свеска 8, Бр. 8 (2018): Годишњак факултета правних наука - АПЕИРОН Some Aspects of the Rights of Tax Payers in the Light of the Tax Reforms // Neki aspekti prava poreskih obveznika u svjetlu poreskih reformi Апстракт   PDF
Zorica Drljača
 
Свеска 7, Бр. 7 (2017): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Some Concerning Questions About Assessment and Disclosure of Subject Matter Jurisdiction of Civil and Commercial Courts in Bosnia and Herzegovina // Neka sporna pitanja u vezi ocjene i razgraničenja stvarne nadležnosti građanskih i privrednih sudova u Bosni i Hercegovini Апстракт   PDF
Slobodan Stanišić
 
Свеска 3, Бр. 3 (2013): Godišnjak Fakulteta pravnih nauka - APEIRON Some Contemporary Issues of Minority Rights in See Through Application of Monitoring Mechanism Council of Europe / Neka savremena pitanja zaštite manjinskih prava u JIE kroz primenu monitoring mehanizma Saveta evrope Апстракт   PDF
Brano Miljuš
 
101 - 125 од 161 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>