GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Časopis „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS“ je naučni časopis nacionalnog značaja, koji se već nekoliko decenija izdaje na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dakle časopis ima dugu tradiciju, s napomenom da je do prije tri godine izlazio pod naslovom „Glasnik hemičara i tehnologa RS“ U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti, koje svojim radom i istraživanjem pokriva Tehnološki fakultet u Banjaluci.


Свеска 11, Бр. 15 (2019): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Индекс садржаја

Чланци

Rada Petrović, Zora Levi, Jelena Penavin - Škundric
Rada Petrović
PDF
Marija Ćorović
PDF
Snežana Škaljac
PDF
Svetlana Janjic
PDF