GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Časopis „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS“ je naučni časopis nacionalnog značaja, koji se već nekoliko decenija izdaje na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dakle časopis ima dugu tradiciju, s napomenom da je do prije tri godine izlazio pod naslovom „Glasnik hemičara i tehnologa RS“ U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti, koje svojim radom i istraživanjem pokriva Tehnološki fakultet u Banjaluci.


Свеска 8, Бр. 13 (2017): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Индекс садржаја

Чланци

Gordana Marković, Milena Cincović, Vojislav Jovanović
Ana Velemir, Snježana Mandić, Ivan Samelak, Zoran Kukrić
Jelena Filipović, Vladimir Filipović, Milica Nićetin
Nevena Jokić, Ljiljana Topalić Trivunović, Branka Rodić Grabovac
Biljana Lazić, Mirjana Kostić, Svjetlana Janjić
Goran Ivanović