O JEDNOJ ANALOGIJI IZMEĐU SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA I ELEKTRIČNIH KOLA

Branko Pejovic, Vladan Micic, Milorad Tomic, Pero Dugic, Milorad Cakic

Апстракт


U ovom radu, kao za karakterističan primer iz hemijske kinetike, za reakciju prvog reda, sistem složenih hemijskih jednačina matematičkim transformacijama sveden je na sistem homogenih i nehomogenih diferencijalnih jednačina prvog i drugog reda, koje su pogodne za predstavljanje preko električne analogije. Nakon toga, posmatrana su električna kola sa rednom i paralelnom vezom u kojima su prisutne sve tri karakteristične otpornosti i to sa i bez strujnog izvora. Primenom Kirhofovih zakona, izvedene su pogodne diferencijalne jednačine u zavisnosti od naelektrisanja, napona i jačine struje, a koje predstavljaju opšti model za uspostavljanje analogije sa ranije izvedenim sličnim hemijskim jednačinama za određivanje koncentracije jedinjenja, u kojima su uključene i konstante brzine reakcije. Na kraju, na primeru jedne od karakterističnih izvedenih električnih relacija u diferencijalnom obliku, dat je tabelarni prikaz analogije između električnih i veličina koje figurišu u hemijskim jednačinama, kao i neke mogućnosti primene prikazanih analogija.


Пуни текст:

PDF

Референце


Hemijska kinetika, složena hemijska reakcija, homogene i nehomogene diferencijalne jednačine, Kirhofovi zakoni, električna kola, električna analogija, modeli za uspostavljanje analogija, analogne jednačine
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1410087P

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.