CHEMOMETRIC APPROACH TO DETERMINATION OF THE AUTHENTICITY OF DIFFERENT TYPES OF SERBIAN AND MACEDONIAN BRANDY

Sanja Podunavac-Kuzmаnоvić, Lidiја Јеvrić, Strаhinjа Kоvаčеvić, Bilјаnа Маrоšаnоvić, Маја Lојоvić

Апстракт


The isotope ratio mass spectrometry (IRMS) was used to determine the value of the stable isotope carbon (13C/12C), hydrogen (2H/1H) and oxygen (18O/16O) in the molecule of ethanol, produced by alcoholic fermentation of fresh fruit (apples, pears, plums and grapes) from the Republic of Serbia and Macedonia, with and without the addition of sugar from sugar beet. IRMS analysis of alcohols with known botanical and geographical origins enabled the creation of authentic database for Serbian and Macedonian brandy. Regression analysis has been shown as very effective in prediction of the amount of added sugar beet in fruit brandy based on δD values. Statistical data analysis was performed by comparing stable isotope values for different types of brandies. 18O/16O ratio values proved to be very useful in determination of the geographical origin.


Пуни текст:

PDF

Референце


Key words: Authenticity, fruit brandy; isotopic analysis; regression analysis; IRMS analysis.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1511011K

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.