The properties of composites based on NR/CSM rubber blend and waste rubber powder

Gordana Marković, Milena Cincović, Vojislav Jovanović

Апстракт


The use of reclaiming scrap waste rubber is of great ecological interest due to its
significant influence to the environment. Powdered waste rubber (WRP) can be used as
a filler in mixtures with rubbers, thermoplastics, and as modifiers for asphalt. In this work
the composites based on natural rubber (NR) and chlorosufonated polyethylene (CSM)
filled with different content of WRP were prepared on a laboratory-size two-roll mixing
mill. The curing by sulfur was done at 160º C. The mechanical properties, namely tensile
strength, tensile modulus at 100% elongation, elongation at break and hardness have been
followed up as a function of irradiation dose (100; 200; 300; 400 kGy), as well as waste
rubber powder content (0; 20; 40; 60; 80; 100 phr). It was assessed that the addition of
20 phr waste rubber has improved the properties of obtained elastomeric materials. The
improvement of composites mechanical properties is in correlation with homogeneous
WRP distribution which has been assigned by scanning electron microscopy (SEM).


Референце


Keywords:

composites,

elastomer,

waste rubber powder,

gamma irradiation.


Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (2 puta u godini);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.