Flavonoidna jedinjenja biljaka roda Achillea L. i njihova biološka aktivnost

Nevena Jokić, Ljiljana Topalić Trivunović, Branka Rodić Grabovac

Апстракт


Biljke iz roda Achillea (familija Compositae) obiluju biološki aktivnim sastojcima, među
kojima su najvažnija flavonoidna jedinjenja. Flavonoidi su sekundarni metaboliti koji
su široko zastupljeni u biljnom svijetu i imaju različite funkcije u metabolizmu biljaka.
U ovom radu su dati rezultati istraživanja biološke aktivnosti najvažnijih flavonoidnih
jedinjenja prisutnih u biljkama roda Achillea među kojima su najzastupljeniji apigenin,
luteolin i kvercetin, te njihovi glukozidi. Među flavonoidnim heterozidima pronađeni
su monoglukozidi (uglavnom O-glukozidi, C-glukozidi i O-glukuronidi) i diglukozidi
(O-diglukozidi, C-diglukozidi, O-rutinozidi). Eksperimenti su pokazali da flavonoidi
pronađeni u biljkama ovog roda imaju širok spektar bioloških aktivnosti. Istraživanje
sprovedeno na terminalnom ileumu zamorčeta je pokazalo spazmolitičku aktivnost
apigenina, luteolina i kvercetina. Dokazano je da apigenin i luteolin imaju estrogenu
aktivnost, a značajno je i antidijabetičko djelovanje luteolina usljed inhibicije enzima
α-glukozidaze. Na različitim ćelijskim linijama karcinoma je dokazano da kasticin i
centaureidin, takođe važni flavonoidi roda Achillea, imaju antitumorsku aktivnost, a
eksperiment sproveden na pacovima je pokazao antihipertenzivno djelovanje flavonoida
artemetina. Poznato je da flavonoidi imaju antioksidativno djelovanje, a to je potvrđeno
i kod vrsta roda Achillea.


Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne riječi:

Achillea,

flavonoidna jedinjenja,

biološka aktivnost.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1713021J

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.