Uporedna analiza svojstava različitih sorti lana uzgojenih u okolini Banjaluke

Biljana Lazić, Mirjana Kostić, Svjetlana Janjić

Апстракт


U okviru ovog rada ispitivana je mogućnost uzgoja i izvršena uporedna analiza
svojstava različitih sorti lana uzgojenih u toku jedne godine u nizinskom kontinentalnom
području u okolini grada Banja Luka (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Na
eksperimentalnim parcelama su zasijane tri sorte lana: Jitka (Češka), Venica (Češka)
i Zaječar (Srbija) uz primjenu istih agronomskih uslova, a nakon provedenih ogleda su
utvrđeni: visina, prečnik i prinos stabljike, sadržaj sjemena i sadržaj dugih i kratkih vlakana.
Za uzorke izdvojenih vlakana su utvrđeni: hemijski sastav (prateće supstance rastvorljive u
vodi, masti i voskovi, pektini, α-celuloza, hemiceluloze, lignin i pepeo), fizičko-mehanička
svojstava (dužina, finoća i prekidna jačina vlakana) i sposobnost zadržavanja vode (SZV).
Najbolja svojstva je pokazala češka sorta Venica, kod koje je utvrđena najveća prosječna
visina stabljike i najveći sadržaj vlakana koja su imala najveću dužinu, finoću i jačinu u
odnosu na sorte Jitka i Zaječar. Na osnovu provedenih ogleda i dobijenih rezultata može
se zaključiti da bi, s obzirom na količinu i kvalitet izdvojenih vlakana, revitalizacija predivog
lana na ovom području bila u potpunosti opravdana.


Референце


Ključne riječi:

uzgoj lana,

lanena vlakna,

hemijski sastav,

fizičko-mehanička svojstva.


Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (2 puta u godini);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.