Unapređenje kvaliteta BIH peleta u susret izazovima u industriji peleta

Goran Ivanović

Апстракт


Biomasa kao gorivo za grijanje je kroz pelet dobila veliku mobilnost i mogućnost
lakšeg globalnog trgovanja. Evropska Unija je najveće svjetsko tržište za pelet. Na
evropskom tržištu peleta pored EU proizvođača, susreću se ponude velikih proizvođača
iz SAD, Kanade, Brazila, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Azije. U cilju održavanja nivoa
kvaliteta pelet, uspostavljen je ENplus standard kojim rukovodi EPC – European Pellet
Council. Ovaj standard je klasifikovao 3 nivoa kvaliteta peleta (A1, A2 i B), gdje su A1 i
A2 pelet energent za grijanje objekata dok je B klasa peleta predviđena za industrijsku
upotrebu. BiH proizvoči peleta bi uz svoju kvalitetnu sirovinsku bazu i kroz podizanje nivoa
kvaliteta peleta mogli bolje iskoristiti blizinu i potencijal EU tržišta. Trenutno u BiH postoji
18 sertifikovanih proizvođača prema ENplus standardu od čega su tek 3 proizvođača
uspjela dobiti A1 klasu kvaliteta dok ostali proizvode pelet u A2 klasi. Cilj ovog rada je
identifikovati najčešće uzroke zašto mali broj BiH proizvođača uspijeva postići A1 nivo
kvaliteta. Pored toga analiziraćemo neophodnost podizanja nivoa kvaliteta BiH peleta
kao i potencijale za veće prihode BiH proizvođača od prodaje peleta u A1 klasi na tržištu EU.


Референце


Ključne riječi:

biomasa,

pelet,

kvalitet peleta,

mehanička čvrstoća,

ostatak pepela.


Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (2 puta u godini);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.