Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on nh4be ta zeolite

Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Skundrić, Zora Levi, Marina Rakanović

Апстракт


This study observed adsorption of selected organic species from the aqueous
solution, EDTA and H2C2O4, at 283, 293 and 303 K. The adsorbent used was synthetic
zeolite NH4BETA, product of the American company Zeolyst International, with the
mole ratio of SiO2/Al2O3 = 25.00, for the purpose of examining its physical-chemical
characteristics and obtaining more thorough information on the adsorption capacity
and active centers, as well as for its potential application in purificati on of wastewaters
from the organic pollutants. Results proved that adsorption of the adsorbates, under
the same experimental conditions, was multi-layer physical, being stronger expressed
when the adsorbate was oxalic acid, which is logical enough since its molecule is a lot
smaller and of a simpler structure compared to the big molecule of EDTA.


Пуни текст:

PDF

Референце


Keywords:

adsorption,

BETA zeolites,

EDTA,

H2C2O4.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1814001S

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.