Analiza proteina pšenice kapilarnom gel elektroforezom (cge )

Danica Savanovic, Radoslav Grujić, Aleksandra Torbica, Jovo Savanović

Апстракт


Proteini pšenice se smatraju najvažnijim komponentama koje utiču na pecivna
svojstva brašna. Karakterišu se visokom heterogenošću i velikim rasponom molekulskih
masa. Za razdvajanje i identifikaciju proteina mogu se koristiti različite tehnike. Cilj
ovog rada je bio da se ispita mogućnosti primjene SDS-kapilarne gel elektroforeze
(SDS-CGE) za analizu i kvantifikaciju proteina iz pšeničnog brašna. Razdvajanje
proteina iz tijesta izrađenog od pšeničnog brašna vršeno je pomoću kapilarne
elektroforeze (Agilent, CE 7100) uz korištenje SDS-MW Analysis Kit-a (Beckman
Coulter). Podaci o migracionim vremenima i površinama pikova pojedinačnih proteina
sa elektoforegrama su analizirani pomoću softvera ChemStation Software (Agilent
Technologies, PaloAlto, CA). Na elektroforegramu, dobijenom nakon analize proteina,
razdvojeno je 57 proteina različitih molekulskih masa, u rasponu od 10 kDa do 225
kDa. Najveći broj razdvojenih proteina je imao masu od 0 do 20 kDa (22 proteina),
dok je broj razdvojenih proteina većih molekulskih masa bio mnogo manji (3 proteina
mase od 100 do 150 kDa i 5 proteina su imali mase veće od 150 kDa). Ova metoda
omogućava preciznu identifikaciju i kvantifikaciju proteina pšenice i može se koristiti
za izučavanje


Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne riječi:

analiza,

proteini pšenice,

kapilarna gel elektroforeza.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1814023S

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.