Removal of organic pollutants from municipal wastewater by a horizontal pilot - scale constructed wetland utilizing Phragmites australis and Typha latifolia - Effectiveness monitoring per season

Merima Toromanovic, Jasmina Ibrahimpašić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Ifet Šišić

Апстракт


Constructed wetlands, as an alternative to conventional methods, are systems
designed on the basis of the application of natural purification processes that take place
in watery and swampy overgrown habitats, with certain microbiological groups. In the
wastewater treatment process various types of constructed wetlands can be combined
to achieve a higher efficiency of the purification.
In this study, the removal effectiveness of the organic substances from municipal
wastewater was monitored, using a horizontal pilot - scale constructed wetland
utilizing Typha latifolia and Phragmites australis. In addition to the measurement of
organic substances content through COD, BOD and KMnO4 consumption, and total
dissolved substances (TDS) in influent and effluent, microbiological sample analysis was
performed, monitored by total number of coliform bacteria.
The aim of this study was to calculate the effectiveness of removing organic
substances from municipal wastewater, depending on the season, as well as the
effectiveness of eliminating total coliform bacteria.
The results of one-year research have shown that the removal effectiveness of
the organic substances from municipal wastewater, expressed as the chemical oxygen
demand (COD), was the highest in summer - 87.82% ± 2.83%, and the lowest in the
winter - 64.51% ± 5.89%. During the study, effectiveness of elimination of total coliform
bacteria was 97.88 ± 0.80% and total dissolved substances 71.27% .


Пуни текст:

PDF

Референце


Keywords:

constructed wetland,

organic matter,

purification efficiency,

wetland plants.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1814039T

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.