ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST BILJAKA IZ FAMILIJE POLYGONACEAE

Mirjana Žabić

Апстракт


Prirodni antioksidansi su predmet intenzivnog izučavanja zbog njihove sposobnosti da gase slobodne radikale koji se smatraju odgovornim za razvoj degenerativnih bolesti. Istraživanja su naročito fokusirana na biljke koje se tradicionalno koriste u narodnoj medicini podneblja u kojem rastu. Ekstrakcija aktivnih materija se vrši korištenjem raznih rastvarača, a njihov antioksidativni potencijal se mjeri različitim metodama, tako da rezultate njihove primjene često nije moguće upoređivati. Ipak, povremeno je radi preglednosti i izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja neophodno sistematizovati saznanja iz ove oblasti. U ovom radu je dat pregled literature antioksidativnog djelovanja rodova Polygonum, Rumex, Fagopyrum, Reynoutria, Fallopia i Rheum iz familije Polygonaceae. Osim porijekla biljne vrste i načina pripreme uzorka, navedeni su rastvarači pomoću kojih je izvedena ekstrakcija, testovi koji su korišteni za određivanje antioksidativne aktivnosti, kao i za određivanja sadržaja jedinjenja koji su nosioci antioksidativnog djelovanja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1511001Z

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.