JEDAN PREDLOG ZA EFIKASNIJI PRORAČUN PARAMETARA KOD SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA

Branko Pejović, Vladan Mićić, Milorad Tomić, Vojislav Aleksić

Апстракт


U prvom delu rada, za karakterističan primer složene hemijske reakcije, proanalizirano je nekoliko matematičkih metoda za rešavanje sistema diferencijalnih jednačina kojima se opisuje proces, a koje se najčešće koriste u inženjerskoj teoriji i praksi. Analiza je izvršena sa aspekta neophodnog matematičkog znanja, potrebnog vremena za rešavanje problema, mogućnosti greške kao i kontrole dobijenih rezultata.

U drugom delu rada, dat je predlog za efikasnije rešavanje posmatranog problema pri čemu je primenjen princip redukcije sistema na jednu diferencijalnu jednačinu, koju je najpogodnije posmatrati kao nehomogenu jednačinu I reda sa konstantnim koeficijentima, zavisnu od vremena. Pokazano je da je predložena metoda pogodnija u odnosu na postojeće, s obzirom da ima određene prednosti i može se koristiti kao alternativa istim.


Пуни текст:

PDF

Референце


projektovanje hemijskih reaktora, složene hemijske reakcije, hemijska kinetika, sistemi diferencijalnih jednačina i njihova redukcija, nehomogene i homogene diferencijalne jednačine, matematičke metode u hemiji
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1208001P

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.