HIDROOBRADA KORIŠTENOG MOTORNOG ULJA PUTEM NiMo/Al2O3 KATALIZATORA

Tatjana Botić, Pero Dugić, Zoran Petrović

Апстракт


Korišteno motorno ulje je jedna od najčešće recikliranih sirovina. Rerafinacija korištenih ulja obezbjeđuje uštedu energetskih i petrohemijskih sirovina, prije svega sirove nafte, i smanjuje zagađenje životne sredine. U ovom radu izvršena su ispitivanja koja imaju za cilj da potvrde mišljenje da se rerafinacijom korištenih motornih ulja mogu dobiti bazna ulja po kvalitetu jednako vrijedna kao bazna ulja dobijena preradom sirove nafte.  Rerafinacija je izvršena katalitičkom hidrogenacijom na umjernim temperaturama i pritiscima, direktno poslije pripremnih faza i vakuum destilacije, uz upotrebu dva komercijalna katalizatora tipa NiMo/Al2O3. Ispitivanja su urađena na mješavini korištenih motornih ulja za putnička i komercijalna vozila

Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne riječi: otpadno ulje, degradacija motornih ulja, katalitička hidroobrada, re-rafinacija korištenog ulja
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1207027B

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.