Adsorpcija amonijum jona i amonijaka iz vodene sredine na bentonitu i mordenitu

Rada Petrović, Zora Levi, Jelena Penavin - Škundric

Апстракт


U radu su prikazani rezultati adsorpcije amonijaka iz vodene sredine na dva
različita adsorbensa: bentonitu i sintetskom zeolitu mordenitu.
Dobijeni eksperimentalni rezultati su testirani primjenom Freundlich-ovog i
Langmuir-ovog modela izotermi. Na osnovu vrijednosti koeficijenta korelacije (R2)
utvrđeno je da se adsorpcija amonijaka iz vode na bentonitu i mordenitu pokorava
Freundlich-ovom adsorpcionom modelu. Rezultati pokazuju da bentonit ima veći
adsorpcioni kapacitet nego mordenit.


Пуни текст:

PDF

Референце


bentonit,

mordenit,

Freundlich-ova izoterma,

Langmuir-ova izoterma.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1915001P

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.