Hydrolysis of sunflower seed meal lignocellulosic fraction by free and immobilized cellulases

Marija Ćorović

Апстракт


Lignocellulosic biomass is widely abundant in nature and recognized as
potential renewable energy source. Its efficient transformation into bio-based
fuels is enabled only after adequate pretreatment, followed by enzymatic
sacharification and microbial fermentation. Hereby we present application of two
cellulase preparations – from Aspergillus niger and Trichoderma reesei (Celluclast®)
in treating sunflower seed meal lignocellulosic fraction (SSMLF). Temperature and
pH optimums of two enzymes were determined – 52 °C and pH4.8 for A. niger
cellulase and 55 °C and pH4.5 for Celluclast®. At optimized conditions, milled
SSMLF was hydrolyzed by both biocatalysts. With A. niger cellulase higher initial
reaction rates were accomplished and yield of 70 mM glucose equivalent was
obtained with 6 % (w/v) of enzyme after 6 hours. On the other hand, application
of Celluclast® led to lower initial reaction rates and yielded 25 mM of glucose
equivalent with 10 % (v/v) of enzyme. To ensure cost-effective application of
A. niger cellulase, the possibility of its immobilization on different supports was
investigated. By using porous methacrylate-based carrier with C6 spacer arm and
primary amino groups – LifetechTM ECR8409, preparation with highest activity was
produced. This preparation was successfully applied in saccharification of SSMLF
and showed unchanged catalytic efficiency comparing to free enzyme.


Пуни текст:

PDF

Референце


sunflower seed meal,

lignocellulose,

cellulase,

immobilization
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1915017C

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.