Adsorpcija jona bakra iz vodenih rastvora vlaknima domaće vune

Svetlana Janjic

Апстракт


Vunena vlakna dobijena od domaćih ovaca rase pramenka su veoma gruba,
najvećim dijelom ostaju neiskorištena i tretiraju se kao “otpad”. S druge strane,
zagađenje vode teškim metalima predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti
zagađenja vode. U okviru ovog rada ispitivana je sposobnost sorpcije jona bakra iz
vodenih rastvora pomoću uzorka domaće vune koja je samo oprana i uzorka vune
koja je nakon pranja dodatno odmašćena. Za ispitivanje su korišteni vodeni rastvori
jona bakra koncentracije 20 mg/L i 40 mg/L pri pH vrijednosti 5,1. Metodom atomske
apsorpcione spektrometrije (AAS) je mjerena koncentracija jona bakra u rastvoru
nakon 3, 5, 10, 15 i 30 minuta, kao i nakon 24 časa od potapanja uzorka vune u rastvor.
Rezultati su pokazali da vlakna domaće vune imaju dobra adsorpciona svojstva prema
jonima bakra što ukazuje da je vuna potencijalni adsorbens za uklanjanje jona bakra
iz kontaminirane vode.


Пуни текст:

PDF

Референце


vuna,

bakar,

adsorpcija.


Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.