ADSORPCIJA PROPAN KISELINE NA VISOKOSILIKATNIM ZSM-5 ZEOLITIMA NANOSTRUKTURNIH DIMENZIJA

Slavica Sladojević, Jelena Penavin- Škundrić, Zora Levi, Darko Bodroža, Dragica Lazić, Branko Škundrić

Апстракт


U radu je praćena adsorpcija propan kiseline iz vodenog rastvora na visokosilikatim zeolitnim uzorcima, proizvedenim savremenim nanotehnologijama u američkoj kompaniji Zeolyst International (oznaka: CBV 28014). Kao adsorbensi korišteni su NH 4 ZSM-5 zeolit i njegova modifikovana forma-HZSM-5 (molski odnos SiO 2 /Al 2 O 3 iznosi 280). Adsorpcija je praćena u temperaturnom intervalu od 283 K do 303 K. Rezultati su pokazali da je sa porastom temperature adsorpcije količina adsorbovane propan kiseline rasla i na izvornoj i na modifikovanoj formi ZSM-5 zeolita, što ukazuje da se pored fizičke adsorpcije dešava i hemisorpcija, pri čemu su molekule kiseline vezane za aktivne centre i čvršćim hemijskim vezama. Modifikacijom osobina izvornog zeolita dobio se bolji adsorbens (HZSM-5 zeolit) za propan kiselinu, što je i očekivano obzirom na izražen hidrofobni karakter ove modifikovane forme. 


Пуни текст:

PDF

Референце


adsorption, ZSM-5 zeolite, propane acid.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1309001S

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.