ISPITIVANJE UTICAJA FEROCENA I NJEGOVIH DERIVATA NA AKTIVNOST PROTEOLITIČKIH ENZIMA PRISUTNIH U LIZATU E. COLI ATCC 25922

Mirjana Žabić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić- Trivunović

Апстракт


Sve značajnija upotreba organometalnih jedinjenja u terapeutske svrhe je potakla mnoga istraživanja u oblasti inhibicije enzima. U ovom radu je ispitivan efekat ferocena i njegovih derivata na proteolitičke enzime prisutne u lizatu Esherichia coli ATCC 25922. Utvrđeno je da ferocen najviše, skoro za 50%, smanjuje brzinu nastajanja p-nitroanilina iz N-α-benzoil-DL-arginin p-nitroanilida (BAPNA) uz pomoć enzima lizata bakterije E. coli. Dakle, za inhibiciju hidrolize BAPNA-e pomoću lizata ove bakterije i sam ferocen je bio dovoljno djelotvoran, iako je bilo za očekivati da će uvođenje poželjnih funkcionalnih grupa u molekulu ferocena poboljšati inhibiciju tripsina ostvarivanjem bolje interakcije sa enzimskim aktivnim mjestom.


Пуни текст:

PDF

Референце


ferocen, inhibicija, tripsin, E. coli lizat
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1309011Z

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.