EFIKASNOST ŠTAMPANIH OGLASA KODIRANIH GASTRONOMSKOM IKONOM

Uroš Nedeljković, Irma Puškarević

Апстракт


Razumevanje prirode procesa kroz koji oglašavanje ili drugi oblici marketinške ko­munikacije utiču na ponašanje potrošača je dugogodišnja oblast istraživanja među marketinškim stručnjacima. Ispitivanje uticaja emocionalne komponente stava na efektivnost oglašavanja u ovom radu se nadovezuje na prethodno istraživanje (Nedeljković, Pinćjer i  Vladić, 2011). Cilj ovog istraživanja jeste da se prikaže na koji način sadržaj oglasa, tj. kodiranje poruka u štampanim oglasima, utiče na emocionalni odgovor. Ali za razliku od prethodnog istraživanja, ovo istraživanje osim emocionalnog odgovora proučava i vreme kašnjenja odgovora ispitanika. Korišćenjem ikoničkog i tropološkog sadržaja u oglasima za uslugu i proizvode hrane i pića, namera je da se utvrdi koji od pomenutih sadržaja izaziva bolje emocionalne reakcije, odnosno, koja vrsta oglasa, konvencionalni ili nekonvencionalni, je efektivnija. Putem eksperimenta, korišćenjem SAM vizuelne metode za samoocenjivanje, vršena su merenja emocionalnog odgovora i vremena kašnjenja odgovora ispitanika za oglase koji prezentuju uslugu ili proizvod hrane i pića, kako bi se utvrdilo kako sadržaj oglasa utiče na emocionalne reakcije ispitanika, a samim tim i na uspeh reklamne kampanje. Rezultati istraživanja upotpunjuju rezultate prethodnog istraživanja i  donose nove zaključke koji ostavljaju prostora za dalje istraživanje u ovoj oblasti.


Пуни текст:

PDF

Референце


efikasnost oglašavanja, emotivni odgovor, gastronomska ikona
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1309051N

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.