Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske A SUBJECTIVE EVALUATION OF THE THERMAL COMFORT OF CLOTHING EVALUATED IN COLD ENVIRONMENT Апстракт   PDF
Damjana Celcar
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ADSORPCIJA PROPAN KISELINE NA VISOKOSILIKATNIM ZSM-5 ZEOLITIMA NANOSTRUKTURNIH DIMENZIJA Апстракт
Slavica Sladojević, Jelena Penavin- Škundrić, Zora Levi, Darko Bodroža, Dragica Lazić, Branko Škundrić
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske BIOHEMIJSKA KARAKTERIZACIJA SARKOPLAZMATIČNIH I MIOFIBRILARNIH PROTEINSKIH PROFILA U RAZLIČITIM KOBASICAMA TOKOM PERIODA ZRENJA Апстракт   PDF
Ivan Samelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić, Snježana Matoš
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske BIOHEMIJSKA KARAKTERIZACIJA SARKOPLAZMATIČNIH I MIOFIBRILARNIH PROTEINSKIH PROFILA U RAZLIČITIM KOBASICAMA TOKOM PERIODA ZRENJA Апстракт   PDF
Ivan Samelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić, Snježana Matoš
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU Апстракт   PDF
Rada Petrović, Cegar Nedeljko, Branko Skundric, Jelena Penavin- Skundric
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske EFFECT OF HONEY ADDITION ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF PROBIOTIC SOY YOGHURT Апстракт
Milka Stijepić, Jovana Glušac, Dragica Djurdjević- Milošević
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske EFIKASNOST ŠTAMPANIH OGLASA KODIRANIH GASTRONOMSKOM IKONOM Апстракт
Uroš Nedeljković, Irma Puškarević
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske HIDROOBRADA KORIŠTENOG MOTORNOG ULJA PUTEM NiMo/Al2O3 KATALIZATORA Апстракт   PDF
Tatjana Botić, Pero Dugić, Zoran Petrović
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ISPITIVANJE UTICAJA FEROCENA I NJEGOVIH DERIVATA NA AKTIVNOST PROTEOLITIČKIH ENZIMA PRISUTNIH U LIZATU E. COLI ATCC 25922 Апстракт
Mirjana Žabić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić- Trivunović
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ISTRAŽIVANJE UTICAJA SIROVINSKOG SASTAVA I NAČINA OBRADE TKANINA NA NJIHOVA ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA Апстракт   PDF
Dragana Grujic, Aleksandar Savic, Ljiljana Topalic - Trivunovic, Svjetlana Janjic, Simona Jevsnik, Danijela Jokanovic
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske JEDAN PREDLOG ZA EFIKASNIJI PRORAČUN PARAMETARA KOD SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA Апстракт   PDF
Branko Pejović, Vladan Mićić, Milorad Tomić, Vojislav Aleksić
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI Апстракт   PDF
S. Urošević, G. Kokeza
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske MJERNA NESIGURNOST HEMIJSKOG ANALITIČKOG REZULTATA - POREĐENJE EMPIRIJSKOG PRISTUPA I PRISTUPA MODELIRANJA Апстракт   PDF
Semsa Suljagic, Aida Jotanovic
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske NUTRIGENOMIKA – ZNAČAJ HRANE ZA ZDRAVLJE ČOVJEKA Апстракт   PDF
Kristina Milojčić, Mihajlo Ristić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske O JEDNOJ ANALOGIJI IZMEĐU SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA I ELEKTRIČNIH KOLA Апстракт   PDF
Branko Pejovic, Vladan Micic, Milorad Tomic, Pero Dugic, Milorad Cakic
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ODNOS PH I AKTIVNOSTI ENZIMA ALANIN AMINOPEPTIDAZE I GAMA-GLUTAMILTRANSFERAZE U URINU PACIJENATA TRETIRANIH METOTREKSATOM Апстракт   PDF
Tatjana Vujic, Biljana Davidovic - Plavsic, Snezana Uletilovic, Zivko Sanicanin
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ODREĐIVANJE I KORELISANJE DEVIJАCIJA KINEMATSKE VISKOZNOSTI BINARNIH I TROKOMPONENTNIH TEČNIH SMEŠA Апстракт   PDF
Milan Sovilj, B.G. Nikolovski
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske POVEZANOST MEHANIČKIH SVOJSTAVA PLETENINA I ERGONOMSKE UDOBNOSTI SPORTSKE ODJEĆE Апстракт   PDF
Dragana Grujić, Tatjana Rijavec, Simona Jevšnik, Svjetlana Janjić
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske PREČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE POSLE BOJENJA VUNE METAL-KOMPLEKSNOM BOJOM POSTUPKOM ADSORPCIJE Апстракт
Miodrag Šmelcerović, Radica Ničić, Snežana Urošević, Dragan Djordjević, Slaviša Stomjenović
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske PRIMENA HIBRIDNIH RECEPTORSKIH MODELA ZA ISPITIVANJE TRANSPORTA PM10 ČESTICA NA PODRUČJE BEOGRADA Апстракт   PDF
Z. Mijić, M. Tasić, S. Rajšić, A. Stojić
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske RAVNOTEŽA I PRORAČUN BROJA STUPNJEVA U OPERACIJI EKSTRAKCIJE ČVRSTO-TEČNO Апстракт
Vladan Mićić, Žika Lepojević, Aleksandar Tolić
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske REŠAVANJE JEDNOG PROBLEMA U ORGANSKOJ HEMIJI METODOM EKVIVALENTNIH JEDNAČINA Апстракт   PDF
Branko Pejović, Vladan Mićić, Vojislav Aleksić, M. Jotanović, Mitar Perušić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske SINTEZA I PRIMJENA DIIMINSKIH LIGANADA U OKSIDATIVNOJ HECKOVOJ REAKCIJI Апстракт   PDF
Jasmin Suljagić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske SINTEZA KALCIJUM FERITNIH PEROVSKITA MIKROVALNO-POTPOMOGNUTOM DEKOMPOZICIJOM RAZLIČITIH PREKURSORA Апстракт   PDF
Sasa Zeljkovic, Toni Ivas, Jelena Penavin - Skundric, Ljubica Vasiljevic
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske THE ELECTROCOAGULATION/ADVANCED OXIDATION TREATMENT OF THE WELL WATER FROM ŽUPANJA Апстракт
Višnja Oreščanin, Robert Kollar, Dražen Vratarić, Karlo Nadj, Goradana Medunić, Goran Lončar, Ivan Halkijević, Marin Kuspilić
 
1 - 25 од 34 ставке/и 1 2 > >>