Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske A SUBJECTIVE EVALUATION OF THE THERMAL COMFORT OF CLOTHING EVALUATED IN COLD ENVIRONMENT Апстракт   PDF
Damjana Celcar
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ADSORPCIJA PROPAN KISELINE NA VISOKOSILIKATNIM ZSM-5 ZEOLITIMA NANOSTRUKTURNIH DIMENZIJA Апстракт   PDF
Slavica Sladojević, Jelena Penavin- Škundrić, Zora Levi, Darko Bodroža, Dragica Lazić, Branko Škundrić
 
Свеска 8, Бр. 14 (2018): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Analiza proteina pšenice kapilarnom gel elektroforezom (cge ) Апстракт   PDF
Danica Savanovic, Radoslav Grujić, Aleksandra Torbica, Jovo Savanović
 
Свеска 7, Бр. 12 (2016): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ANALIZA UTICAJA SASTAVA SIROVINE NA ENERGETSKU VRIJEDNOST DRVNOG PELETA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE Апстракт   PDF
Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST BILJAKA IZ FAMILIJE POLYGONACEAE Апстракт   PDF
Mirjana Žabić
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske BIOHEMIJSKA KARAKTERIZACIJA SARKOPLAZMATIČNIH I MIOFIBRILARNIH PROTEINSKIH PROFILA U RAZLIČITIM KOBASICAMA TOKOM PERIODA ZRENJA Апстракт   PDF
Ivan Samelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić, Snježana Matoš
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske BIOHEMIJSKA KARAKTERIZACIJA SARKOPLAZMATIČNIH I MIOFIBRILARNIH PROTEINSKIH PROFILA U RAZLIČITIM KOBASICAMA TOKOM PERIODA ZRENJA Апстракт   PDF
Ivan Samelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić, Snježana Matoš
 
Свеска 7, Бр. 12 (2016): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske BIOLOŠKO UKLANJANJE AMONIJUM JONA IZ VODE ZA PIĆE Апстракт   PDF
Dijana Drljača, Božo Dalmacija, Ljiljana Vukić, Slobodanka Zorić
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske CHEMOMETRIC APPROACH TO DETERMINATION OF THE AUTHENTICITY OF DIFFERENT TYPES OF SERBIAN AND MACEDONIAN BRANDY Апстракт   PDF
Sanja Podunavac-Kuzmаnоvić, Lidiја Јеvrić, Strаhinjа Kоvаčеvić, Bilјаnа Маrоšаnоvić, Маја Lојоvić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU Апстракт   PDF
Rada Petrović, Cegar Nedeljko, Branko Skundric, Jelena Penavin- Skundric
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske EFFECT OF HONEY ADDITION ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF PROBIOTIC SOY YOGHURT Апстракт   PDF
Milka Stijepić, Jovana Glušac, Dragica Djurdjević- Milošević
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske EFIKASNOST ŠTAMPANIH OGLASA KODIRANIH GASTRONOMSKOM IKONOM Апстракт   PDF
Uroš Nedeljković, Irma Puškarević
 
Свеска 8, Бр. 13 (2017): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Flavonoidna jedinjenja biljaka roda Achillea L. i njihova biološka aktivnost Апстракт   PDF
Nevena Jokić, Ljiljana Topalić Trivunović, Branka Rodić Grabovac
 
Свеска 7, Бр. 12 (2016): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske FUNKCIONALNE OSOBINE HLEBA OBOGAĆENOG MODIFIKOVANIM VLAKNIMA Апстракт   PDF
Jelena Filipović, Vladimir Filipović, Milenko Košutić
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske HIDROOBRADA KORIŠTENOG MOTORNOG ULJA PUTEM NiMo/Al2O3 KATALIZATORA Апстракт   PDF
Tatjana Botić, Pero Dugić, Zoran Petrović
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ISPITIVANJE UTICAJA FEROCENA I NJEGOVIH DERIVATA NA AKTIVNOST PROTEOLITIČKIH ENZIMA PRISUTNIH U LIZATU E. COLI ATCC 25922 Апстракт   PDF
Mirjana Žabić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić- Trivunović
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ISTRAŽIVANJE UTICAJA SIROVINSKOG SASTAVA I NAČINA OBRADE TKANINA NA NJIHOVA ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA Апстракт   PDF
Dragana Grujic, Aleksandar Savic, Ljiljana Topalic - Trivunovic, Svjetlana Janjic, Simona Jevsnik, Danijela Jokanovic
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske JEDAN PREDLOG ZA EFIKASNIJI PRORAČUN PARAMETARA KOD SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA Апстракт   PDF
Branko Pejović, Vladan Mićić, Milorad Tomić, Vojislav Aleksić
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI Апстракт   PDF
S. Urošević, G. Kokeza
 
Свеска 8, Бр. 14 (2018): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Matematičko modelovanje proizvodnje etanola u toku fermentacije medovine Апстракт   PDF
Sasa Papuga, Aleksandar Savić, Zvjezdana Kisin
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske MJERNA NESIGURNOST HEMIJSKOG ANALITIČKOG REZULTATA - POREĐENJE EMPIRIJSKOG PRISTUPA I PRISTUPA MODELIRANJA Апстракт   PDF
Semsa Suljagic, Aida Jotanovic
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske NUTRIGENOMIKA – ZNAČAJ HRANE ZA ZDRAVLJE ČOVJEKA Апстракт   PDF
Kristina Milojčić, Mihajlo Ristić
 
Свеска 8, Бр. 14 (2018): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Nutritivni kvalitet komercijalnih mješavina Arabika i Robusta kafe Апстракт   PDF
Bozana Odzakovic, Natalija Džinić, Snežana Kravić, Marija Jokanović, Slavica Grujić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske O JEDNOJ ANALOGIJI IZMEĐU SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA I ELEKTRIČNIH KOLA Апстракт   PDF
Branko Pejovic, Vladan Micic, Milorad Tomic, Pero Dugic, Milorad Cakic
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ODABIR ORGANSKOG RASTVARAČA KAO TEČNE MEMBRANE TOKOM TRANSPORTA METALNIH KATIONA Апстракт   PDF
Mersiha Suljkanović, Željka Nikolić, Edita Nurković
 
1 - 25 од 61 ставке/и 1 2 3 > >>