Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 8, Бр. 13 (2017): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Uticaj inulina na kvalitet i funkcionalne osobine hleba Апстракт   PDF
Jelena Filipović, Vladimir Filipović, Milica Nićetin
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ KISELINOM AKTIVIRANOG BENTONITA NA OKSIDACIONU STABILNOST HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA Апстракт   PDF
Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojislav Aleksić, Tatjana Botić, Branka Kojić, Rada Petrović
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ KONCENTRACIJE RASTVORA CEFALEKSINA NA SORPCIJU NA MODIFIKOVANO CELULOZNO VLAKNO Апстракт   PDF
Radana Djudjic, Pero Sailović, Branka Rodić Grabovac, Boro Rudić
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ OTPADNIH VODA RAFINERIJE BROD NA STANJE TAKSONA ZOOBENTOSA SAVE Апстракт   PDF
Nevenka Pavlovic, Zeljana Batoz, Goran Sukalo, Dejan Dmitrovic
 
Свеска 3, Бр. 7 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ POJEDINIH FAZA PROCESA PROIZVODNJE KONCENTROVANOG SOKA NA MIKROBIOLOŠKU ISPRAVNOST GOTOVOG PROIZVODA Апстракт   PDF
Ljiljana Topalić Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, S. Stupar, Snježana Matoš
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ PREDOZONIZACIJE NA UKLANJANJE PREKURSORA TRIHALOMETANA KOAGULACIJOM Апстракт   PDF
Jasmina Agbaba, Aleksandra Tubic, Jelena Molnar, Malcom Watson, Dejan Krcmar, Bozo Dalmacija
 
Свеска 4, Бр. 9 (2013): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ PROCESNIH BOJA NA PARAMETRE KVALITETA DIGITALNO ŠTAMPANIH TEKSTILNIH PODLOGA Апстракт   PDF
Mladen Stančić, Nemanja Kašiković, Dragoljub Novaković
 
Свеска 5, Бр. 10 (2014): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ TEMPERATURE NA PIROLIZU OTPADNE PLASTIKE U REAKTORU SA FIKSNIM SLOJEM Апстракт   PDF
Sasa Papuga, Petar Gvero, Ljiljana Vukic
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske UTICAJ TOPLOTNOG DEJSTVA I KARAKTERISTIKA SITA NA KVALITET OTISAKA DOBIJENIH CRNOM BOJOM NA TEKSTILNIM MATERIJALIMA Апстракт   PDF
Mladen Stancic, Nemanja Kašiković, Branka Ružičić, Dragoljub Novaković, Dragana Grujić, Rastko Milošević
 
Свеска 6, Бр. 11 (2015): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske ПРИМЈЕНА РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЛКОХОЛА У ОРГАНИЗМУ И КОМПАРАЦИЈА РЕЗУЛТАТА Апстракт   PDF
Ljiljana Simurdić, Мирјана Драгољић, Весна Матић
 
Свеска 3, Бр. 8 (2012): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske УТИЦАЈ ДОДАТКА КИСЕЛОГ ТИЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНЕ КВАЛИТАТИВНЕ ОСОБИНЕ ХЉЕБА Апстракт   PDF
Nataša Lakić, Miroslav Grubačić
 
51 - 61 од 61 ставке/и << < 1 2 3