GEOGRAPHICAL AND GEOPOLITICAL FACTORS WITHIN REGIONAL DEVELOPMENT

Petr Yakovlevich Baklanov

Апстракт


Macro-economically, development is usually referred to as the social-economic growth within a region in a specific time range (e.g. one year or longer) expressed via the increase of population, GDP, index of growth of industrial and agricultural production, investments in primary capital, etc. Nevertheless, it seems that the most complete and substantial determination of regional development is the formation and development of territorial social-economic structures within a region accompanied with a stable growth of economic, social, and ecological qualities of regional development.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1915003J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.