GIS PROGRAMMING – AUTOMATED CALCULATION OF THE HERFINDAHL- HIRSCHMAN INDEX OF REGIONAL SPECIALIZATION

Davorin Bajić

Апстракт


The paper describes the automated calculation of Herfindahl–Hirschman Index of regional specialization. Having used GIS programming and Python programming language, a tool has been designed to enable the automated calculation and visualization of the results of the observed index within ArcGIS software environment. Apart from the definition of basic regional specialization terms and the description of mathematical concept of Herfindahl–Hirschman Index, the paper outlines the programming procedure for designing a tool for the automated calculation by describing the code writing procedure. The results provide an explanation and a practical instance of the tool application in Republic of Srpska.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1915103B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.