ПРОБЛЕМИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА БАЛКАНА

Мирко Грчић

Апстракт


У раду су размотрене различите детерминанте и амбивалентност појма Балкана, како у физичко-
географском, тако и у културногеографском, геополитичком и демографском аспекту. Истакнуте су специфичности
и проблеми културног идентитета, који проистичу из сложене географске структуре и културно-историјског
наслеђа. Ближе су осветљене карактеристике Балкана као метафоре и културног конгломерата. На крају је
истакнут утицај ширења европеизма, као новог политичког и културног смисла, на трансформацију културног
идентитета балканског човека (homo balcanicusa).


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1714039G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.