ПРОБЛЕМИ СУШЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Горан Трбић, Даворин Бајић, Татјана Попов, Сенад Опрашић

Апстракт


Суша је комплексна климатска појава чија се сложеност огледа у дефинисању појаве, типологији,
условљености настанка, интензитету, фреквенцији, прогнози, картографском представљању и могућности
прилагођавања. У раду смо разматрали питање суше на бази нумеричких показатеља према Сељанинову и Лангу.
Добијени резултати указују на чињеницу да је на бази наведених индекса могуће доћи до одређених закључака о
метеоролошкој суши, њеном интензитету, фреквенцији и просторној расподјели. Да бисмо дошли до детаљнијих
и прецизнијих резултата неопходно је унапређење мониторинга ваздуха и земљишта. Од 2000. забиљежено је
шест година које су имале карактер од интензивних до екстремних суша (2000, 2003, 2007, 2008, 2011. и 2012.).
Повећање интензитета и фреквенције суша уз тренд раста температуре, топлотних таласа и смањења падавина
у љетним мјесецима јасан је показатељ и аларм да се ради о озбиљном проблему који захтијева интегрално и
мултидисциплинарно рјешење.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1714103T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.